Настоятелството на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” ще подкрепи развитието на иновативния образователен проект “Кръгова икономика”, като предостави 30 стипендии за обучение на студенти в едноименната магистърска програма за учебната 2021/2022 г. Инициативата е посветена на 30-годишнината на висшето училище и е подкрепена от Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от ВСУ.

Магистърската програма “Кръгова икономика” се провежда под патронажа на Генерална дирекция “Околна среда” на Европейската комисия. Тя е първата програма в страната, интегрираща в комплексно и иновативно обучение по актуалните проблеми на опазването на околната среда и ефективното управление на ресурсите, в съответствие с международните, европейските и националните стандарти.

Програмата цели повишаване на административния капацитет в прехода от линейна към кръгова икономика. Тя е предназначена за подготовка на ръководители и специалисти в областта на екологията, ефективното използване на ресурсите и устойчивото развитие на регионите.