Ден на отворените врати организира Художествената галерия „Борис Денев” във Велико Търново.

Сградата бе обновена по проект „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА”.

Проектът e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

По време на събитието бяха представени проекта, партньорите, изпълнените проектни дейности и реализираната инвестиция в Художествена галерия „Борис Денев“.

Подменена е дограмата на цялата сграда, изградена е специална система за отопление и влагоустойчивост с цел доброто съхранение на творбите в залите, подменено е експозиционноте осветление в помещенията, освежени са коридорите и стълбищата.

Създадена е зала за конеренции и презентации. Подменено е художественото осветление на фасадата.

През целия ден на отворените врати бе предоставен свободен достъп за разглеждане на реновираната по проекта сграда за запознаване с необятния свят на изкуството.

Автор и снимки: Мирослав Дечев