Любословие и Фондация За достъпна и качествена храна с кампания в рубриката за #достъпнаикачественахрана в която каним вас Потребителите да ни разкажете за качеството на млечните продукти в България.

Очаквайте да оповестим смущаващи цифри свързани с данните на отдел „Агростатистика” на Министерство на земеделието, храните v горите (МЗХГ), според които общият добив на мляко в страната драстично намалява.

Намалението е в резултат основно от свиване на производството на краве мляко и в по-малка степен оп отчетеното по-ниско производство и на козе мляко. Тези и други притеснителни за нас факти ще повдигнат завесата на сектор който засяга всички нас – клиентите и потребители на все по-*скъпата, но не толкова качествена храна.

В това видео от архива на БНТ се разказва за п родуктите, направени от биволско мляко се срещат все по-рядко в магазинната мрежа. Причината за това е, че биволът е скъп за отглеждане и дава по-малко мляко, в сравнение с кравите и козите. За да не са на загуба, голяма част от производителите добавят примеси в продуктите, но така се губи полезното действие на млякото.

Нека заедно да провери как се произвежда чистото мляко и млечните продуктииз из пазарната мрежа.

Очакваме вашите въпроси и предложения в нашата дискусионна група, която набира популярност  Достъпна и качествена храна