Поголовието от млечни крави през 2021 г. ще намалее до 221 000 животни, което е с 3% по-малко в сравнение с 2020 година, предвиждат от Ценъта за за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). Прогнозата за млечното овцевъдство у нас през следващите години също не е добра.

Важните срокове през август

В последния си анализ CAPA залага спад от 2% за стадото от млечни овце през 2021 г. Данните сочат, че след съкращенията ще останат до 955 000 глави. Тенденциите са за продължаващ във времето спад.
САРА: Средносрочните перспективи при базов сценарий показват, че до 2025 година поголовието от млечни крави може да слезе до 195 хил. глави, а при овцете до 870 хил. животни.
В същото време се отчита, че изкупеното краве мляко в България за януари-май 2021 г. е с 1,1% (65 т) повече от предходната година. Най-значимо е производството на сметана (+29,7%, 353 т), сирена от краве мляко (+8%, 2604 т), пакетирани пресни млека (+5%, 1629 т) и имитиращи сирена (+3,9%, 203 т).
Не се наблюдава съществена разлика в прогнозите за изкупните цени на млякото. За юли и август се посочва стойност от 65 лв./100 кг. Извън страната ни, според краткосрочния доклад на ЕК за развитието на пазарите, се очаква изкупните цени за краве мляко да продължат позитивния си тренд, водени от търсенето в Китай. “Това развитие би трябвало да компенсира в известна степен ръста при цените на фуражите”, смятат експертите.
От CAPA обръщат внимание на животновъдите и за пренотифицираната схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г., а индикативният бюджет по нея е 10 млн. лева. Разширен е и обхватът на помощта, като към неблагоприятните събития е добавена тежката суша.