– Ти ще работиш от сутрин до вечер, ще влачиш тежести, ще пасеш трева, ще си глупаво. И ще живееш 50 години.

Магарето се помолило:

– Да живея така 50 години! Съжали ме! Не повече от 30!

И Бог направил каквото го помолило добичето. След това създал кучето и му казал:

– Ти ще бъдеш приятел на човека, ще го пазиш, ще се храниш с огризките му и така ще живееш 25 години.

Кучето се примолило:

– Моля те нека да не живея така повече от 10 години!

Бог изпълнил и неговата молба и после създал маймуната и и казал:

– Ти ще скачаш от клон на клон и ще се държиш като идиот. Ще си смешна и ще живееш така 20 години.

– Двадесет години като клоун? – изпищяла маймуната. – Господи, моля те недей повече от десет!

И Бог направил така. Накрая създал човека и му казал:

– Ти си Човек. Светът ще ти принадлежи, ще използваш ума, който съм ти дал, за да властваш над останалите живи същества и ще живееш 20 години.

Човекът се разсърдил:

– Не са ми достатъчно 20 години! Дай ми, моля те, и онези 20 от които се отказа магарето, и 15 на кучето, и 10 на маймуната!

И Господ направил така… Сега Човекът живее 20 години като човек, след това се жени и живее 20 години работейки от сутрин до вечер като магаре, 15 години се грижи за семейството си като куче и се храни с това, което семейството не изяжда, а после, когато остарее 10 години живее като маймуна – изглежда като идиот и весели внучетата си…