Започна археологическият сезон в римския легионен лагер и ранновизантийски град Нове край Свищов. Западно от западната порта на Нове разкопки провежда д-р Марин Маринов от Градски исторически музей – Свищов. Негов консултант е доц. д-р Павлина Владкова от Регионален исторически музей във Велико Търново. Средствата за разкопките са осигурени по одобрен от Министерството на културата проект на музея в Свищов.

Целта на разкопките в този сектор е проучването на южната част на римската резиденция и на западната част на централния кораб на ранновизантийската базилика. Екипът очаква, че ще бъдат разкрити нови гробове от некропола от времето на Теодорих Велики, разположен върху останките от вилата и под основите на базиликата.

Предвиждат се консервационни дейности, с които да се запазят откритите досега останки от подово отопление (хипокаустите), басейните с тухлена настилка в централната част на вътрешния двор на комплекса, както и укрепване на зидове от различните строителни периоди.

Западно от Голямата епископска базилика разкопки провежда екип от Познански университет „Адам Мицкевич“ с ръководител д-р Елена Кленина и консултант д-р Анджей Биернацки. Полските археолози продължават своите проучвания на разположеният в тази част на лагера склад за оръжие и обсадни машини, както и на част от улица западно от сградата.

Двата екипа ще работят до края на месец юли.

Автор: Мирослав Дечев

Снимки: Пресцентър