Първо намира мъртво дърво и започва да прави дупки за жълъдите. Всяка дупка се прави много внимателно, защото ако дупката е голяма, други птици могат лесно да откраднат жълъда.

Ако отворът е тесен, шапката може да се счупи и да се увреди. До края на лятото „бижутата“ на Кълвача са готови, по това време жълъдите вече узряват и заемат удобно местата си в дървото.

Едно голямо дърво може да побере около 50 000 жълъда, което позволява на птицата да изкара зимата.