Когато са те поставили начело на организация, това не значи, че притежаваш хората в нея. Да управляваш значи да се стремиш да съгласуваш интересите на всички от екипа към една обща, ясно определена и декларината цел.

И всеки от подчинените ти трябва да знае своя маньовър, т.е. защо е в екипа и какво се очаква от него. Затова се нарича “РЪКОводство” – хващащ всеки за ръката и му показваш.

И за да е успешен един ръководител, той трябва здраво да държи ръката на всеки подчинен, в противен случай (честа практика) той ще се нарича ЦИЦОводител или ДУПЕводител или други производни, в зависимост от движещата сила в съзнанието на управленеца.

Милен Иванов, Любословие.БГ