Служебният кабинет прие постановление, с което урежда реда и условията за отпускане на допълнителни 16.4 млн. лева държавна помощ за туроператорите. Парите са част от програмата на бившото правителство, което нотифицира пред евокомисията общо 51 млн. лева за операторите.

Заместник-министърът на туризма Даниела Стоева заяви, че това ще даде сигурност за бизнеса и ще осигури спокойствие на потребителите на туристически пакети в България, които заради епидемията нямаха възможност да направят пътувания. Още от март миналата година, с промени в ресорен закон, се въведе възможността да се отложи с 12 месеца възстановяването на сумите към потребителите. Това в момента е факт, коментира заместник-министърът, но допълни, че бизнесът “още не е стартирал по начина, по който това става е в нормални условия”.

Държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19.

Туроператорите, допустими за средствата за безвъзмездна финансова помощ, ще кандидатстват по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

По-рано днес Сдружението на туроператорите и туристическите агенти “Обединение Бъдеще за туризма”/ОБТ/ алармира за сериозно забавяне на процедура “Предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19” по вина на ресорното министерство.