Основата за заблудата е способността човешкото съзнание да приема нещата за даденост. Тази даденост се формира под въздействието на различни фактори. Изходът е да се анализира информацията внимателно и задълбочено, абстрахирайки се от емоционалният й заряд, т.е. от нагласите създадени от стереотипното мислене, авторитети, прости аналогии и др. Разбира се за това не стига времето, но когато става въпрос за стратегически ходове това мислене е зъдалжително.