„Ето, ти оздравя; недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо.“ (Йоан 5:14)

Много са случаите, записани от светите евангелисти, случаи на изцеряване от ненадминатия Лекар, Богочовека Иисуса Христа. Хроми, глухи, кръвотечиви, бесновати, лунатици, всички по чудесен начин излекувани, а мъртвите – възкресявани.

 

Болни е имало и ще има. Голямо е числото на болестите и болните. Защо боледуваме, защо страдаме и умираме? Защо човекът, венецът на Божиите творения е подложен на толкова страдания и гнет? По този въпрос св. ап. Павел пише следното: „Чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха“ (Рим. 5:12).

 

 

 

От тези думи следва, че от нашите прародители Адам и Ева са дошли страданията, болестите, смъртта, а грехът, най-големият човешки враг е отворил вратите към нашите душа и тяло.

 

Грехът, в своето многообразие – гордост, лукавство, блуд, пиянство, завист, сребролюбие е, който тормози човечеството. Той подслажда моментно своите жертви, а след това иска заплата – най-тежката – смъртта: „Защото платата, що дава грехът, е смърт“ (Рим. 6:23).

 

След като знаем вече кой е причинителят на болестите, страданията, войните, смъртта, можем да разберем думите на Спасителя, казани на разслабения, след чудесното му изцеряване: „Недей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо“ (Йоан 5:14). Аз те изцерих, казва Спасителят. Бях милостив към тебе. Но пази се вече. Ти си Мой. Ти си на Чистотата, на Истината, Правдата, Живота, Светлината, Любовта. Пази се, човече, да не съгрешиш. Да не поставиш стъпката си по пътя на греха и нечестието. Тия думи и разсъждения се отнасят и до нас. Колко често, когато изпаднем в беди и болести, вдигаме взор към Бога, искаме помощ и обещаваме повече да не съгрешаваме. А след това – пак тръгваме по пагубния път на греха. Нека се предпазваме и обърнем към нашата непрестанна ходатайница и тайна застъпница – Майката Божия, Св. Богородица и да запеем молитвено:

 

„От многото ми грехове

боледува тялото ми,

боледува душата ми.

Прибягвам при тебе, Благодатна,

Надежда на безнадеждните,

Ти ми помогни!“

Амин.

 

Свещ. Георги Атанасов