Ситуацията с недостигащите 10 000 места в ясли и детски градини показва защо всички трябва да бъдем в една лодка.
Когато има паралелни (частни и държавни) системи за богати и за всички останали в сфери като образование, здравеопазване, сигурност, тогава започва постепенното деградиране на държавните учреждения в тези сфери, тъй като елитът губи интерес към това да ги поддържа.
Така едни отиват на яхтите, други са в бурята в канута без гребла. Така се ражда и корупцията – мисленето от типа “ще дам 1000 лв., за да уредя детето в детска градина.”
Борба с втория вид корупция без решаване на системните проблеми, които я пораждат, е обречена на вечен неуспех.

Мариян Карагьозов, Автор на рубрика, анализатор. Експерт по Турция и Близкия Изток и бивш кореспондент на БНР в Истанбул , главен редактор на онлайн медията с идеална цел на Дружеството за ООН в България – UNA News България. От началото на февруари Мариян Карагьозов ще отговаря за съдържанието и развитието на медията в качеството на главен редактор.През последните три години Мариян Карагьозов е командирован кореспондент на БНР в Истанбул. Интервюирал е десетки турски политически лидери, представители на гражданските, деловите и академичните среди, както и гостували в Турция чужденци, сред които Франсоа Бюрга, Джон Л. Еспозито, Илан Папе, Сузи Хансен и други. Автор е на монография, посветена на съвременната турска външна политика, и на статии в българския периодичен и специализиран печат основно за Турция и арабските страни. В момента завършва и дисертацията си в Института за балканистика – БАН, посветена на турската външна политика спрямо Близкия изток (2002 – 2011 г.). Мариян Карагьозов е възпитаник на НГДЕК „Св. Константин-Кирил Филисоф“. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” и има бакалавърска степен по „Ориенталистика“ в НБУ.