Доц. Осиковски бе дисциплинарно уволнен миналата седмица, след като изказа твърдения, че Бойко Борисов водил част от предизборната си кампания в УНСС (включително, че посещението му в УНСС за завършване на строжена на новия корпус 2 дни преди изборите било с такава цел), в разрез с духа на закона зависшето образование. Той бе дисциплинарно уволнен за своите изказвания, като уволнението твърдеше, че тези твърдения са невярни и са уронили доброто име на университета.

В защита на Осиковски бе създадена подписка от негови студенти от “Медии и Журналистика”, която до ден днешен събра над 6,200 подписа.

В допълнение, през последните няколко дни бе създадена и втора петиция в защита на Осиковски, този път от преподаватели в УНСС, която също сабра редица подписи на професори, доценти, главни асистенти и докторанти в университета.

Темата стана изключително нашумяла, като бе давана в пиковите часове по националните медии.

Неформалната анкета, в която участваха доброволно малко над 800 респонденти, показа, че 85.7% от студентите не одобряваха уволнението на Осиковски, а подкрепящите уволнението бяха само около 1.2% – като останалите не изразяваха позиция.

И така – днес Ректорът Проф. Димитър Димитров обяви, че отменя изцяло наказанието на Доц. Осиковски и го връща на работа още от днес с цел да се консолидира академичната общност.

Доц. Осиковски ще продължи работата си като преподавател на студентите си в “Медии и Журналистика”.

Това беше краят на сагата “Осиковски”. Надявам се, че ще допринесе за развитието на УНСС и висшето образование като цяло!

Благодаря на всички, които се включиха в петицията!

Студент по “Медии и журналистика” Надя Манова