Фрагментираното общество създаде парламентарно съзвездие от планети, неподходящи за създаване на така жадуваното небесно пространство.
Съзнателният глас, корпоративният вот и купените души възпроизведоха усложнен модел на законотворческа общност, който прелива от невъзможност да изгради по-светлите пътеки за човека в България, за по-смислено бъдеще и някак бленувана уседналост в мястото, където е роден или просто където смята, че е редно да почиват костите му.
Младостта помни десетте години лъжа, старостта приглася за отминалия ненавистен режим, а сегашните се молят да спасят останалото.
На новото и неизморените е връчен ключа от вратата на тъмната стая.
На старото и провереното се подшушва за отстъпление.
Но, с морал сведен до идея за личностно оцеляване е почти невъзможно да запалиш светлината.
Отдръпване, отстъпление и предаване на дългогодишен уют и сигурност не са във възможностите на повечето от днешните.
А трябва, дори с риск да изсветлят живота си.
И трябва, защото след тях ще бъде потоп, а оставят все пак някой след себе си.
Че трябва да се надяваме, трябва.
Защото това, което сме изгубили, можем да се научим отново да го създаваме. И си заслужава.
Започна се.
За добро е.
Със сигурност!
С морал, възпитание и образование.
Не за пост и привилегии, а за човещина и емпатия към обкръжаващото ни. За бъдеще.

Адвокат Екатерина Станчева.

Тя е родена в Смолян. Дъщеря е на покойния прокурор и адвокат Рашко Петров. Адвокат е към Софийска адвокатска колегия от 2009 година. Работила е като юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане и Министерството на държавната администрация. Участвала е в множество работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове. От 2009 до 2014 година е външен експерт в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ към МТИТС. Понастоящем работи в областта на трудовото, вещното, търговското, облигационното, административното право. Председател е на сдружение „Етика в медицината“. Председател е също така и на „Първи дамски клуб за развитие на община Смолян“. Един от учредителите на Национална мрежа на родителите. Ангажирана е с каузите на хората с увреждания, прилагането на принципа на информираното съгласие в медицината.