Причината за обявяване на бедствено положение на част от територията на община Велинград е наложеното контролирано изпускане на язовир “Малка Мътница” и частично разрушените диги на река Малка Мътница.

Решението е взето на извънредно заседание на Общинския щаб. Обявеното бедствено положение е за период от 7 дни – от 12:00 часа на 14 април до 12:00 часа на 21 април.

Залети са обработваеми земеделски площи от двете страни по поречието на реката.  Реална е опасността от преливане на река Малка Мътница, при вливането й в река Мътница, и заливането на Подстанция – Велинград, собственост на ЕСО. Ако бъде залята подстанцията, може да останат  без електрозахранване двете общини Велинград и Ракитово.

За посочения период от 7 дни, с цел опазване живота и здравето на населението, се ограничава движението на хора и автомобили от двете страни на поречието на река Малка Мътница, от язовир Малка Мътница до вливането й в река Мътница.