От какво има нужда един полицай!
1. Служебен смартфон със служебна карта.
2. Тетра станция.
3. Боди камера.
4. Камера в автомобила/видеорегистратор.
5. Лаптоп, който да има връзка с Интернет, ГИС и всички необходими информационни системи.
6. Прибор за нощно виждане или термокамера.
7. Принтер в автомобила.
8. Софтуер, който автоматично да генерира АУАН – място, време, нарушение… абе, всички реквизити и всички необходими служебни документи с минимална намеса на полицейския служител
Гореизброеното изисква, обаче, специална електросистема на автомобила, а не пригодена такава, което значи, че трябва специално дооборудван за полицейски нужди, автомобил, а не купен най-евтин граждански таралясник по обществена поръчка…
Но преди за започнем с цифровизацията са нъжни качествени и адекватни на служебните нужди униформа, въоръжение и снаряжение…
А преди това и качествен подбор и обучение на полицейските служители…
Абе цифровизация си требе… 🙂

МИЛЕН МИРЧЕВ ИВАНОВ

Старши редактор, автор на рубрика „Сигурност“. Той е доцент в катедра „Наказателно правни науки и сигурност“ на Юридическия факултет в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е през 1994 г. Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, гр. В. Търново със специалност „Войсково разузнаване“. Защитил е докторска дисертация на тема „Информационно-психологически операции на контраразузнаването“, а след това спечелва конкурс за доцент по дисциплините „Теория на разузнаването“, Теория на контраразузнаването“ и „Кризисно управление“. Хоноруван лектор в Института по публична администрация към Министерски съвет, Военна академия „Г. С. Раковски“, УНСС, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Професионален колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“. Автор е на монографии, студии и учебници в сферата на националната и корпоративната сигурност.