Светослав Колев Енчев: Впечатляващо в биографията на Светослав е, че има цели пет магистърски степени – от „Спорт в училище“, през „Приложна психология“, до „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“. И това не е всичко – в момента завършва докторантурата си по „Педагогика на обучението по информатика“.

Професионално той се грижи за спокойствието и добрите условия, в които живеят студентите в града под тепетата, тъй като е административен управител на студентските общежития на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Светослав развива изключително сериозно и втората си професия на активен футболен съдия. Под неговото реферство протичат редица ключови спортни срещи. Г-н Енчев е лицето на кадърните млади хора, развиващите се в България