Нора Дянкова
член на Обединението на жените социалистки и на Изпълнителното бюро на БСП – район Лозенец. Майка на 3 деца. Кандидат за народен представител от „БСП за България“ в 23 МИР, с преференция 117

повече информация за нея и професионалния й опит има на сайта й:

Райна Душкова
експерт „Връзки с обществеността“ в държавна администрация. Магистър е по „Връзки с обществеността“ и „Социология“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Има преподавателски опит като хоноруван преподавател във ВУЗ. Активно се занимава с читалищна дейност. Кандидат за народен представител от „БСП за България“ в 23 МИР, с преференция 113