„Това беше историческо събитие не само в историята на БНР, но и въобще в българската журналистика, това е безпрецедентен случай и още тогава на 13 септември, когато разбрахме какво се случва, решихме, че това трябва да бъде събрано като документална основа за поколенията“.

Това каза пред БНР доц. Вяра Ангелова от Факултета по журналистика за книгата „Кой спря БНР?“, на която тя е съставител. Книгата е във връзка със спирането на сигнала на програма „Хоризонт“ за близо 5 часа на 13-и септември и опита за отстраняване от ефир на журналиста Силвия Великова.

В рамките на публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“ на Факултета по журналистика и масови комуникации към СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде представен сборникът „Кой спря БНР?“

Сборникът съдържа документални и медийни свидетелства около най-мистериозния епизод от историята на Българското национално радио – спирането на излъчването на програма „Хоризонт“ и съпровождащите го събития.

„Книгата задава въпроса – „Кой спря БНР?“, но не дава отговора“, посочи още Вяра Ангелова:

„Не знаем още дали сянката в книгата е само една. Усещането е за една, но с колко глави е чудовището, не мога да кажа….Затова в сборника не сложихме аналитични текстове. Защото година и половина след това нямаме изход от ситуацията и все още знаем защо това се случи и кой го направи и ми стори рисково да го анализираме.“