Боян Стефанов е съучредители на КОД
Председател на Младежки Консервативен Клуб. МКК е създаден през 1999 г. Включва широк кръг от млади общественици и представители на академичните среди, споделящи консервативни, християнски и патриотични ценности. По традиция, клубът приема членове след преминаване през сложна процедура за прием. След навършване на 40 години те остават членове на клуба, но без право да участват в управителните и контролните му органи.
https://www.facebook.com/events/879779192587096
https://fb.me/e/JJXpec2n