Watch Party ще бъде преустановен на 16 април 2021 г информира потребители си Фейсбук.

Всички публикации с наблюдателна група, коментари за публикации с наблюдателна партия и реакции на тези публикации или коментари вече няма да бъдат достъпни.

Можете да изтеглите копие на вашите публикации, коментари и реакции, като използвате инструмента за изтегляне на вашата информация .

Ако изтеглите информацията си до 15 април 2021 г., тя ще включва публикациите на вашите наблюдатели, коментари и реакции. Изтеглянията няма да имат информация за парти за гледане, започваща на 16 април 2021 г.

Публикации без гледане, коментари за публикации без гледане и реакции на публикации или коментари без гледане няма да се променят.

За да изтеглите копие на вашите данни във Facebook, можете да използвате инструмента за изтегляне на вашата информация . Това включва публикациите, коментарите и реакциите ви в групата за гледане. Информация за плейлист, списъци с участници, статистика на зрителите или коментари на други хора на вашите партита за гледане не могат да бъдат изтеглени.

Имайте предвид: Когато изтеглите информацията си във Facebook, ще получите цялата информация за избраните категории и период от време. Това ще включва информацията за партито ви за гледане. Не можете да изберете да изтегляте само информацията за вашето гледане.

Пример: Ако изтеглите категорията „Публикации“, ще получите всичките си публикации, включително публикации с гледане.

За да изтеглите копие от данните си във Facebook:

 1. Щракнете върху  в горната дясна част на Facebook.
 2. Изберете Настройки и поверителност, след което щракнете върху Настройки.
 3. В лявата колона щракнете върху Вашата информация за Facebook .
 4. До Изтегляне на вашата информация щракнете върху Преглед .
 5. За да добавите или премахнете категории данни от вашата заявка, щракнете върху полетата от дясната страна на Facebook. За да изтеглите данните си за гледане, добавете следните категории:

  • Публикации
  • Коментари
  • Харесвания и реакции
 6. Изберете други опции, включително:

  • Форматът на вашата заявка за изтегляне.
  • Качеството на снимки, видеоклипове и други медии.
  • Конкретен период от информация. Ако не изберете период от време, ще поискате цялата информация за избраните от вас категории.
 7. Щракнете върху Създаване на файл, за да потвърдите заявката за изтегляне.

След като направите заявка за изтегляне, тя ще се появи като Чакаща в раздела Налични копия на инструмента за изтегляне на вашата информация . Може да отнеме няколко дни, докато завършим подготовката на заявката ви за изтегляне.

След като приключим с подготовката на заявката ви за изтегляне, ще изпратим известие, което ви уведомява, че е готова.

За да изтеглите копие от данни, които сте поискали:

 1. Отидете в раздела Налични копия на инструмента за изтегляне на вашата информация .
 2. Щракнете върху Изтегляне и въведете паролата си.

Можете също да щракнете върху Покажи повече, за да видите информация за вашата заявка за изтегляне, като например формата и кога ще изтече.