Сега четете
Граждани сезират прокуратурата за манипулирани електронни търгове на имоти на МЗХГ

Граждани сезират прокуратурата за манипулирани електронни търгове на имоти на МЗХГ

В редакцията ни постъпи оплакване, придружено с обстойни обяснения и доказателства от трима граждани, които са участвали в търг за имоти, организиран от „Врана“ ЕАД за разпродаване на недвижими имоти на територията на стопанство „Врана“, находящо се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерството на земеделието, храните и горите.

Гражданите твърдят, че е налице манипулация в провеждането на търговете. Един от потърпевшите обяснява, че живее със семейството си от години под наем във въпросните жилища на МЗХГ: “Аз и семейството ми /майка ми и баща ми/, стопанисваме под наем това жилище от около десет години, като то е единствено за родителите ми. През годините сме правили опит да го закупим, но същите са завършвали без успех. След като разбрахме за цитираните електронни търгове, и че въпросното жилище е обект на продажба по реда на такъв търг, без колебание взехме решение за участие в него”.

След няколко поредни наддавателни стъпки в търга последното наддаване е извършено от гражданина 60 сек. преди края му. Следователно съгласно Наредбата за търга, срокът автоматично е удължен с 15 мин. В продължението от 15 мин. гражданинът е извършил още едно наддаване, което е светело в зелено като най-висока сума, но бутонът за потвърждаване не е работел.

“Въпреки това направих няколко опита да натискам бутон „Потвърждавам“, но същият до приключване на наддаването – 12:15 часа не беше активен, а и на екрана не се е изписваше друга, предложена от друг участник в процедурата цена. Както посочих, до изтичане на крайния срок-12:15 часа, на екрана не бяха изписани други наддавателни предложение освен посочената от мен цена”, обяснява потърпевшият участник.

В системата Протокол за проведен електронен търг с явно наддаване/ е посочено, че като участник предложил най-висока цена е друго лице, което озадачава участника.

Оказва се, че и друг участник с инициали С.Б. е потърпевш по същия начин от друг проведен търг на „Врана“ ЕАД, като отново внезапно печелившо е същото лице. “Недоумение будеше и факта, че това лице, не се е възползвало от правото си
съгласно разпоредбите на Наредбата, да направи оглед на обектите за които участва в
тръжната процедура, кое ми се стори доста странно за лице купувач жилище”, обясни потърпевшия.

Вижте и

Трети потърпевш описва идентичен случай при три негови участия във въпросния търг: “Поради факта, че работя като програмист и това бе третият търг, в който участвах, и който губех по един и същи начин, предварително бях взел мерки да запиша последната част от него”. Участникът ни предостави запис на последните минути от търга:

Според потърпевшия, който по професия е програмист че е налице манипулиране на данни чрез неоторизирана външна намеса /неправомерно осъществен достъп/ до компютърната система и пробив в сигурността й, в следствие на неефективна и недостатъчно надеждна защита на електронната платформа.

От изнесените обстойни доказателства на потърпевшите лица правят впечатление следните неща:

 1. Налице са основателни съмнения относно коректното провеждане на
  тръжната процедура, или основателно предположение, че е налице манипулиране на
  данни чрез неоторизирана външна намеса /неправомерно осъществен достъп/ до
  компютърната система и пробив в сигурността й, в следствие на неефективна и
  недостатъчно надеждна защита на електронната платформа.
  2. Възможността която дава цитираната наредба, имоти които представляват
  частна държавна собственост да се продават на безценица чрез т.н. електронни търгове,
  при които е нарушен принципа на тръжните процедури-да печели този който направи
  най-високо наддавателно предложение, поради предвиденото времево ограничение за
  наддаване в рамките на един час и евентуално продължение от 15 минути, при което
  явно не е налице равнопоставеност между участниците.
  3. В следствие посоченото в т.3. е налице невъзможност обитателите на тези
  жилища, които са полагали дългогодишни грижи за поддръжката им да дадат най-
  висока цена, поради видимо непоколебимото им намерение да ги закупят.
  4. Съмнение предизвиква и факта че търгове се печелят от лица, които дори не
  са направили и предвидения за такива процедури оглед на жилищата за чието
  закупуване взимат участие и печелят. Някои от тях печелят и по две жилища.
  5. Липсата на нормативно предвидена възможност в наредбата за обжалване на
  актовете на ръководителите на търговски дружества в чиито капитал са включени
  такива имоти частна държавна собственост, предоставя неограничена възможност на
  тези ръководители да се разпореждат с тези имоти. Съгласно чл. 27, ал. 5 от
  въпросната наредба, е предвидено само решението на АПСК /правоприемник на която е АППК/ по ал. 2 да може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния
  кодекс.
  6. Не на последно място възниква и въпроса поради какви причини, тези тръжни
  процедури е трябвало да се проведат през зимния период и преди предстоящите избори, както и да се изгонят обитаващите ги и заплащали си коректно наемна цена дълги години семейства, повечето от които трябва да останат на улицата, в т.ч. и такива с малки деца.
Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре