Казват Ви за кого да гласувате.

В предизборно българско време отпочва процес на отваряне на многобройните канцеларски врати и портали на предприятия, през които верни хора и приближени лица настоятелно започват да приканват за гласуване за определена политическа формация или представител.

Работодателят в държавната или общинската структура, или шефът на предприятието – местен и известно-успешен пилот по програми за частно-публично партньорство не пропускат да изпроводят вестоносци, умело размахващи служебни и трудови книжки.

Подобно „озониране“ на предизборната работна атмосфера със страхове за уволнение обаче не следва да притъпява сетивата за справедливост и истина.

Не могат да Ви уволнят за това, че не сте послушни.

Работещите следва да са наясно, че няма в българското законодателство регламент, който да съдържа основание за освобождаване от работа, свързано с избирателната им воля.

Внушенията, че при смяна на управляващата власт, назначенията й – ръководителите на административни структури, ще бъдат отстранени, от което ще последва уволнения във всяко едно тяхно административно звено, са неоснователни. Засегнати могат да бъдат единствено лицата от ръководния състав и то в хипотезата на наличие на конкретни условия за предприемането на подобно действие, като решения за нови бизнес план и стопански задачи, устойчиво различни от предходните.

Упражнете своя вот по съвест и убеждение.

Българската изборна платформа предлага богата палитра от лица и обединения, които за всеобща леснина на избирателя са отдавна разпознаваеми заради действия, бездействия и мнения в публичното пространство, което най-вероятно ще обуслови правилният избор за всеки.

Оспорете по съдебен ред уволнението ако смятате, че Ви наказват.

Злоупотребата с право може да бъде изкушение за всеки работодател, но несправедливостта се реабилитира по съдебен ред.

Кога да започнете да се тревожите?

Когато работодателят нехае за бъдещия съдебен процес, за последващото установяване на незаконосъобразността на уволнението и за очакваното значително по размер изплащане на обезщетенията.  Обозначаваме това състояние обаче на порочно такова, непрежалимо заради липсата на морал и ценности, несъвместимо с правото и нелогично на обществената, цивилизационна етика.

Можете да променяте бъдещето.

Познавайки правата си, ще може да ги отстоявате. Страхът от загубата на работа ще отстъпи място на познанието, че Вие единствено решавате кой ще определя Вашето бъдеще и бъдещето на децата Ви през следващите години и това по никакъв начин не е свързано със служебните или трудовите правоотношения.

Екатерина Станчева е родена в Смолян. Дъщеря е на покойния прокурор и адвокат Рашко Петров. Адвокат е към Софийска адвокатска колегия от 2009 година. Работила е като юрисконсулт в Агенция за социално подпомагане и Министерството на държавната администрация. Участвала е в множество работни групи по изготвяне на проекти на нормативни актове. От 2009 до 2014 година е външен експерт в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ към МТИТС. Понастоящем работи в областта на трудовото, вещното, търговското, облигационното, административното право.

Председател е на сдружение „Етика в медицината. Един от учредителите е на Национална мрежа на родителите. Ангажирана е с каузите на хората с увреждания, прилагането на принципа на информираното съгласие в медицината, с дейността на Конфедерация на защита на правата на децата и Обществения съвет към Фонда за лечение на деца в чужбина.