Потомците на Свещеник Георги Маринов Полуганов“ д-р Марияна Николова Георгиева и проф. д-р Георги Николов Георгиев връчиха първата поименна стипендия „Свещеник Георги Маринов Полуганов“ в Поликрайще. Учредяването на поименни стипендии е европейска и световна практика. В миналото тя е била широко разпространена и у нас.

До 9 септември 1944 г. освен стипендии са били учредени и фондове за подпомагане на талантливи деца. Стипендията ще се връчва всеки месец на ученик от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в Поликрайще, показал най-добри резултати в учебната, възпитателната и извънкласната работа, и примерно поведение.

Носителят й се определя от Педагогическия съвет на училището с одобрението на учредителите. Тя е в размер на 30 лв и ще се изплаща през учебната година – от месец септември до месец май. Ще се дава на ученици от I-ви до VII-ми клас. 5-токласничката Силвия е първата носителка.

Целта на учредяването на Поименната стипендия „Свещеник Георги Маринов Полуганов“ е да се увековечи името на Основателя на училището и същевременно да се стимулира състезателният елемент у учениците.

Носител на стипендията през цялата учебна година може да бъде един и същ ученик, ако такъв покаже непрекъснато забележителни резултати или различни ученици, ако такива се изявят като по-добри в съответния месец.

Автор: Мирослав Дечев