Бюджет и Инвестиционна програма 2021 на Община Велико Търново вече са приети. Макар да са първите, съставени по време на пандемия и в условията на извънредни дейности и отговорности на общините, новите програмни документи за годината са оптимистични, подчерта кметът Даниел Панов по време на заседанието на Общинския съвет.

„Основен приоритет на Бюджет 2021 —осигуряване на средства за успешно завършване на програмния период 2014-2020. Сред най-важните цели, включително и на Инвестиционната програма 2021 са увеличаване на икономическите възможности за гражданите и бизнеса, на социалните възможности и подкрепата за хората в нужда, подобряване на качеството на живот и привлекателността на Велико Търново, на инфраструктурата и свързаността, повишаване на качеството на всички административни услуги за хората и бизнеса“, акцентира кметът Даниел Панов. Акценти са поставени върху възстановяването след Covid-19, екологията, образованието, културата и подкрепата за хора в нужда.

Стартовият размер на Бюджет 2021 е 112,8 милиона лева. Увеличени са средствата за всички основни функции, а най-голям е ръстът за образование, благоустрояване, строителство и екология, социални дейности и здравеопазване, културата и туризъм.  Акцент остава дофинансирането на социално-значими обществени дейности – издръжка на  детски градини, детски ясли и млечна кухня, домашен социален патронаж, физическа култура и спорт.

За поредна година се запазват нивата на местните данъци и таксата за битови отпадъци. Около 26,7 милиона лева са планираните местни данъчни и неданъчни приходи. Използван е твърд консервативен подход, който е реалистичен и подчертава финансовата стабилност на Община В. Търново, категоричен бе Панов. Именно това е в основната на много доброто реноме пред европейските институции и пред държавните органи, което намира отражение в инвестиционната политика.

Инвестиционната програма е в размер на 33 милиона лева, 81% от финансирането вече е обезпечено, а 70% от обектите в нея са инфраструктурни. Тя е пряко насочена към подобряването на качеството на живот и развитие на кварталите.

Планирано е обновяване на водопроводите и отводнителната система под целия булевард „България“. Нова мрежа за питейна вода ще бъде положена също в района на предвидените за изграждане улици „Козлодуй“, „Иван Хаджидимитров“, „Народни будители“ и „Димитър Благоев“, както и поетапно в Стария град при ремонтите на онези улични участъци, които са извън обхвата на големия проект по ОП „Региони в растеж“.

Планиран е стартът на реконструкцията над 17 км пътища, улици и кръстовища – бул. „България“, пътната мрежа в кв. „Света гора“ и кв. „Асенов“, включително и изграждането на два нови моста над р. Янтра, ул. „Опълченска“ заедно с целия северен вход на града, недовършените улици в кв. „Бузлуджа“ и „Зона Б“. Реализирани ще бъдат важните инвестиции в системите на градския транспорт, организацията на движението и паркирането.

Подобренията на образователната инфраструктура за деца и ученици остава сред акцентите. Инвестиционната политика включва внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на покрива на ОУ „Петко Р. Славейков“, реконструкция на ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Бачо Киро“, доизграждане на Детска градина „Шареният замък“, проектиране и изграждане на нова детска градина в кв. „Картала“ и др. Предстои рекултивация на старото сметище над с. Шереметя и превръщането му в облагороден терен.

Близо 950 хиляди  лева са предвидени са облагородяване на населените места в общината. 500 000 лева е бюджетът на програма „Местни инициативи“, останалите средства ще бъдат осигурени целево за пътища, както и от постъпленията от продажба на имоти общинска собственост.

Културният календар на Велико Търново отново ще бъде наситен със събития и знакови фестивали, съобразени с епидемиологичната обстановка, но подчертаващи ролята на града като историческа и духовна столица.

18 са проектите за изпълнение през настоящата година, по които текущи договори а безвъзмездна финансова подкрепа по европейските програми. Общият размер на инвестициите, които ще бъдат вложени при реализацията им, е 48 милиона лева. В процес на оценка са още три проекта за над 10,5 млн. лева.

Автор: Мирослав Дечев