Рубриката на Георги Първанов за човешки ресурси представя Ваня Къндова темата: Индивидуално планиране на кариерата в новата реалност