На проведените консултации на 04 февруари 2021 г. в Областна администрация- Велико Търново  не бе постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски. Въз основа на това с решение № 2021 от  11 февруари 2021  ЦИК назначи Районна избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, в състав от 15 членове, както следва:
председател: Десислава Стефанова Йонкова и зам. председатели Ирена Петкова Стасинопулу и Димитър Илиев Илиев. Скретар е Шенгюл Хасан Сармахмудова.
ЧЛЕНОВЕ:
Красимира Илиева Петрова
Николина Красимирова Митева
Силвия Дечева Дечева
Илмира Мирославова Илиева
Иван Илиев Илиев
Христо Здравков Данев
Милка Любомирова Ламбева-Стефанова
Йоана Александрова Иванова
Икмал Юсеинова Джомова
Христина Маринчева Хараламбиева-Йорданова
Калина Недева Романова

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си днес -13 февруари 2021 г. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Юристът Петя Райкова е ръководител на техническия екип от Областна администрация – Велико Търново, който ще съдейства за нормален процес по организацията и провеждането на изборите”, РИК е разположена в зала 219 на втория етаж и в зала 318 на третия етаж в сградата на Областна администрация.

Телефоните за връзка с комисията са: 062/600 819, 062/668 245, факс: 062/62 82 79 и email: RIK04@cik.bg.
Областният управител проф. д-р Любомира Попова пожела спорна, ползотворна и безпристрастна работа на РИК.
„Смятам, че са налице предпоставките за това, тъй като в състава на РИК са включени хора, които имат необходимия опит.

Автор: Мирослав Дечев