Промяната на модела: фронт за битката срещу голямото неравенство и за социалната държава