Както обещахме Андрей Велчев представи Кирил Желязков , нашият нов автор и колега. В неговата първа рубрика ще научите много интересни факти за Информацията Вярата, човешките взаимоотношения, любовта, мисията на журналистиката, мнението на автора на три книга за Държавна сигурност, за знак на съдбата след изчезването на черновата на новото издание и още интигуващи истории.

Откровен разговор с автора на три книтги за Вярата и човешката промяна .За потайностите на житейския път и Държавна сигурност.

Силно интервю, което си заслужава гледането.

Кирил Желязков е роден на 05.05.1951г. в гр. Добрич. През 1970 г. завършва средното си образование във Френската езикова гимназия в София. След като отбива военната си служба, през 1972 г. заминавада следва в Сирия., където, през 1978 г. завършва висше образование, специалност”История”. От 1979 г. до 1999 г. е на работа последователно в различни поделениянв системата на МВР / Бившата Държавна Сигурност/.

Първоначално работи в две от контраразузнавателните служби в МВР. А от 1989 г. до 1999 г. е на работа в Службата за външно -разузнаване на Република България. Бил е на дипломатическа работа в посолствата на България в Сирия и в кралство Мароко.

След пенсионирането си, взема участие в две умиротворителни мисии на ООН в Косово. През 2000 – 2002 г. и през 2003 г. – 2005 г. След края на мисиите в Косово, през 2005 г., работи на различни  длъжности и постове в няколко частни фирми и структури. Това е третата му отпечатана книга.