Придошлите води на река Искър довлякоха цял „остров“ от клони и вплетени в тях отпадъци до ВЕЦ по реката. Подобно нещо се случи и в Бургаско. Това е, меко казано, екологична катастрофа, която повдига много важни въпроси за цялото състояние на държавата.

Кой ще поеме отговорността за замърсяването?
Защо се е стигнало до него?
Защо институциите не си вършат работата?
Защо управлението на отпадъците в цялата страна е пълен провал?
Защо се искат милиони за инсинератори, а не за разделно събиране?
Защо биоразнообразието в реките ни умира, а в същото време продължават да се строят ВЕЦ?
Защо има пластмасови бутилки в дерета и речни корита из цялата страна и трябва ли да чакаме дъжда и наводненията „да ги изчистят“?
Кой спира налагането на депозит върху пластмасовите бутилки? (Депозитът в този случай е възстановена парична сума в замяна на върната празна бутилка в магазин, подобно на системата при стъклените бутилки за бира.)
Кога ще видим реално рециклирани строителни материали и повторната им употреба, вместо сегашната гледка на плаващи в реката топлоизолации?

Настояваме Министерство на околната среда и водите да се погрижи за опазването на природата чиста и да поеме отговорност за конкретните случаи. Довлечените отпадъци от водите вероятно са се трупали по поречието много дълго време.

През изминалата година внесохме в МОСВ петиция с предложения за допълнително намаляване на пластмасовото замърсяване, подписана от над 19 000 души, но засега конкретен отговор нямаме.

МОСВ, кога ще има адекватна система за събиране на отпадъци и контрол по спазването ѝ?

Снимки: Деннис Тодоров/Грийнпийс

 

Facebook, “За Земята”