Българска компания стана член на кръгла маса на ЕК за производство на водород

Green Innovation Ltd. (Грийн Иновейшън ООД) е единствената българска компания, която е избрана за член на кръглата маса за производство на водород – една от шестте тематични работни групи, организирани от ЕК, в рамките на Европейския алианс за чист водород.

Иновативната българска компания, която предлага високоефективни системи за производство на водород, както и системи за оптимизация на горивните процеси чрез водородно гориво, ще работи рамо до рамо с големите в сектора като Siemens, Nel Hydrogen и ABB. „Това е признание за работата ни, както и сигнал, че правим нещо смислено с реална добавена стойност, което ще допринесе за по-зелено настояще и бъдеще,“ заяви управителят на компанията Драгомир Иванов.

Кръглите маси са работни групи, които ще осъществяват оперативната работа на Алианса. Общият им брой е шест, посветени на различни ключови теми, като тази за производството на водород е основополагаща за първата инвестиционна вълна, която се планира да бъде именно в мощности за производство на зеленото гориво. Задача на работните групи е да изградят план за действие за постигане на оптимално благоприятни условия за осъществяване на инвестиционния дневен ред на ЕС в сферата на водорода, който предвижда 430 милиарда евро инвестиции до 2030г. Кръглите маси ще започнат работата си през месец януари 2021г.

Европейският алианс за чист водород е основан с цел да подкрепи изпълнението на европейската Водородна стратегия за климатично неутрална Европа (представена от ЕК през юли 2020г.), като установи инвестиционна програма и изгради план за разширяване на веригата на стойност на водорода в цяла Европа. Green Innovation Ltd. бе приета в Алианса през октомври тази година.

Повече за компанията може да откриете на green-innovation.bg.