Над 180 хиляди безплатни винетки за хора с увреждания изтичат в първите четири месеца на 2021 година. От Агенция пътна инфраструктура припомнят, че право на безплатна едногодишна електронна винетка имат хора с над 50 на сто намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания.

От агенцията съветват заявленията за подновяването на безплатните винетки да бъдат подавани, когато наближи крайната дата на валидността им. Хората, които имат право на такава, трябва да го заявят в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. А социалните служби обработват документите в 7-дневен срок. Агенцията за социално подпомагане изпраща всекидневно обработените заявки на Агенция „Пътна инфраструктура“, която издава електронната винетката в рамките на следващия работен ден.