За 20-а поредна година бе връчена Академичната награда на Община Велико Търново на изявен студент от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Носител на юбилейния приз, който е с парична равностойност от 5000 евро, е абсолвентът от Юридическия факултет Светослав Мишев.
Наградата бе връчена от заместник-кмета на старопрестолния град проф. Георги Камарашев, в присъствието на ректора на Великотърновския университет проф. Христо Бонджолов и на председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.
Академичната награда на Община Велико Търново е сред примерите за подкрепа от страна на местната власт към академичната общност и студентите, към младите хора и образованието.
Ректорът проф. Христо Бонджолов и Светослав Мишев изказаха благодарност за утвърждаването на добрата традиция, която продължава вече две десетилетия.
Автор: Мирослав Дечев