Днес, 4 ноември, в 13,00 ч., в “София Франс Ауто” на бул. “Ботевградско шосе” 459 министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов ще получи от изпълнителя по договора и ще предаде на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна 20 нови оборудвани линейки. Репортер на Любословие.БГ първи се сдоби със снимки на новите животоспасителни спешни возила.

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 “Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014–2020