С дълбока скръб съобщаваме, че на 21 октомври почина доц. д-р Светослава Ковачева – непрежалим колега, скъп приятел, уважаван учен и преподавател. Нейните монографии, посветени на корпоративните комуникации, на комуникацията в дигитална среда, на събитийните комуникации от Бернайс до социалните мрежи, на пъблик рилейшънс статегии и тактики, систематизират и представят основните и най-съществени елементи на публичната комуникация, на стратегическото планиране, както и базисните техники за комуникация и специфичните й проявления в областта на бизнеса, медиите и интернет.
Доц. Светослава Ковачева се наложи в професионалната и академичната общност като високо образован учен, добросъвестен изследовател и обичан от студенти и докторанти преподавател.
Поклон пред светлата ѝ памет!
От Академичния състав на ФЖМК-СУ

Поклонението ще се състои на 26.10. 2020 от 11 часа на Централни софийски гробища, София, ул. Заводска 14.