Политологът Димитър Аврамов представя новата си книга във Велико Търново на 6 октомври

Какво следва след популизма в България? Как ще се промени животът на следващите няколко поколения и кои ще са факторите, които решават дали гражданите на дадена държава ще живеят добре? Намираме ли се в повратен момент от политическата история на човечеството, такъв, в който хората изобщо, независимо дали „обикновените“ или „необикновено овластените“, ще вземат все по-малко решения? Доколко политическите и социалните процеси са обективни и доколко можем да ги управляваме? Какво зависи от нас?

„Новата държава“ от Димитър Аврамов (издателство „Ентусиаст“) проследява промените в природата властта, очертава пътя на еманципацията на човека от държавата и появата на опасни форми на политически регрес в съвременните общества.

Книгата дава отговори на много от актуалните политически въпроси и на предизвикателствата, които четвъртата индустриална революция и произтичащата от нея дигиталната икономика поставят пред всеки от нас. Изданието предупреждава за възможността хората да загубят контрол върху собствената си цивилизация.

В главата „Новата държава на България“ Димитър Аврамов описва, че през 2020 г. у нас има два несъвместими свята, които съжителстват паралелно. „В тях хората имат различни ценности и различно социално поведение. Разделението между тях не е основано на политически идеи или ценности. То е свързано с позицията им спрямо държавата и властта, която произтича от нея“, пише авторът.

„Много интересна и важна книга, написана с вдъхновение, с мащабен и смел аналитичен размах. Книга на тревожната политологическа мисъл“, споделя социологът проф. Георги Фотев за „Новата държава“. Според него книгата ще представлява интерес и за широката публика, защото „благодарение на държавата има политическо общество, а никой не може да остане извън него.“

Повече информация за „Новата държава“ можете да намерите на Интернет адрес www.novatadarjava.com

Книгата ще бъде представена на поредица от събития в страната, първото от които  се състоя на 29 септември от 19:00 ч. в София, бар „Singles“, ул. „Сан Стефано“ 22. Следват:

30 септември от 18:30 ч. – гр. Пловдив, Bee Bop Café – ул. „Гладстон“ 1 (Дома на науката и техниката)

1 октомври от 18:00 ч. – гр. Стара Загора, Регионален исторически музей (Лапидариум)

2 октомври от 18:00 ч. – гр. Хасково, Клуб Barcode, ул. „Сан Стефано“ 3А

6 октомври от 18:30 ч. – гр. Велико Търново, Клуб 7

Автор: Мирослав Дечев