Facebook заплаши, че може да напусне Европа, ако не бъде променено решение на съда в Дъблин, пише vice.com.

Близо 400 млн. европейски потребители на социалната мрежа могат да бъдат засегнати.

Решението, на което се позовава Facebook, е предварителна заповед, издадена миналия месец за спиране на прехвърлянето на данни за европейски клиенти към сървъри в САЩ, поради опасения за наблюдение на данните.

Facebook отвърна на удара на ЕС, като заведе дело.

Съдебната инстанция трябва да разгледа жалбата през месец ноември.

В писмено възражение, се посочва, че не е ясно как компанията би могла да продължи да осигурява услуги в ЕС, ако ирландското разпореждане влезе в сила.

Припомняме, че разследването в Ирландия беше предшествано от произнасяне на Съда на ЕС през юли по въпроса дали стандартните договорни клаузи могат са бъдат използвани законно.

Произнасянето беше в отговор на загрижеността на ЕС, че режимът за надзор в САЩ може да не зачита правото на поверителност на гражданите на ЕС, когато личните им данни се изпращат в САЩ с търговска цел.