4

Парламентът избра Елена Чернева – Маркова за заместник-омбудсман.

Тя бе избрана с 93 гласа „за“, без „против“ и 28 „въздържали се“.

Законът за омбудсмана предвижда именно Народното събрание да избере заместника на обществения защитник.

Заместник-омбудсманът се избира от Народното събрание с явно гласуване в срок един месец от избирането на омбудсмана по негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране и избор.

Кандидатът за заместник-омбудсман е предложен от обществения защитник Диана Ковачева на база предложение от Съюза на юристите в България, Български адвокати за правата на човека, Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“, Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Център за изследване на демокрацията.

Източник: News24sofia.eu