Когато полицията е поставена в извънредна ситуация с огромен брой хора, струпани на малко място, се иска много внимателен и прецизен подход към организирането на полицейската операция по охраната на обществения ред. Това каза пред “Хоризонт” адвокат Снежана Стефанова. Тя се занимава с казуси, свързани с правата на човека и коментира в предаването “Преди всички” случаите на полицейско насилие по време на протестите.

„Ако още предния ден МВР е имало данни, че ще има провокатори на този протест (както бе съобщено от МВР впоследствие – бел. ред.), министерството и неговите структури разполагат с огромни правомощия, разписани в редица нормативни актове, да извършат т.нар. превантивна дейност. Далеч съм от мисълта, че те не са знаели кои са тези провокатори, кои биха могли да бъдат, кои са техните организатори и не са разполагали с време и ресурс, а те разполагат с огромен ресурс и с огромен бюджет, да открият по най-бързия начин тези лица и да извършат т.нар. профилактика спрямо тях, за да не се стига до тяхното присъствие на площада, а дори да се стигне до тяхното присъствие на площада, имаше там изключително много полицейски служители, които биха могли да бъдат ангажирани, дори малка част от тях, с наблюдението на тези лица“, заяви адвокат Стефанова.

По казуса „Педев“ – между вербалната агресия и „Пирогов“, адвокат Стефанова смята, че дори да приемем тезата, че Димитър Педев е проявил агресия спрямо полицейските служители, от момента, в който той вече е бил неутрализиран с поставянето на белезници от физически силни, здрави мъже, превъзхождащи неговата физика, те вече са си свършили работата. „Оттам насетне всички техни действия, свързани с допълнително нанасяне на физически увреждания, са извън тезата за законност на действията на полицията в този случай“, подчерта юристът.

Относно несъвпадението на профила на пострадалите с този на провокаторите, за които полицията е разполагала с данни, адвокат Снежана Стефанова изтъкна:

„Техният профил изобщо не отговаря. Предполагам, че те съвсем случайно са били на тази първа линия в момент, в който е имало някакво стълкновение и в целия този хаос са попаднали в най-горещата точка и са били припознати от полицията като агресори. Това не освобождава органите на реда да изпълнят своите абсолютни задължения по Закона за МВР да опазят живота и здравето на тези лица. Изключително брутално е полицейското насилие, осъществено спрямо тези две момчета и заснето – от момента, в който те вече са били неутрализирани.“

Като „брутално и безотговорно“ адвокат Стефанова определи и  бездействието на полицаите в две посоки – да не осигурят навременна медицинска помощ и да не уведомят близките на задържано лице.

„Изключително неадекватна беше и реакцията на МВР на другия ден. От 20 години, откакто се занимавам с права на човека, никога не съм чула служител на МВР, висш служител, да излезе и да каже – да, наистина има такъв проблем, съжаляваме и ще направим всичко възможно да накажем виновните лица. Отричането на този проблем не води до неговото решаване, отричането го задълбочава все повече и повече, до степен, че превръща МВР в един репресивен апарат, на който хората не вярват, спрямо който хората нямат никакъв респект, а единствено се страхуват.“

Обявеният едномесечен срок за проверка е твърде дълъг. В тази ситуация МВР можеше да извърши проверката за една нощ, смята Стефанова.

Има клипове, има камери пред Министерски съвет, има хора, свидетели, които могат незабавно да бъдат извикани и разпитани. Тази проверка, или поне нейното начало, което да насочи органите какво евентуално се е случило и има ли превишаване пределите на полицейските правомощия, можеше да се извърши в една нощ. Обществото очакваше отговорите да бъдат дадени на следващия ден. С този един месец оставаш с впечатление, че пак, за пореден път се търси възможност да се размива отговорност. Хората ще забравят. Някои детайли, които са много важни, ще избледнеят в тяхното съзнание. Кой точно е бил там, кой е нанасял ударите…“

Адвокат Снежана Стефанова е завършила Пловдивския уноверситет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет – Магистър по право, 1994 – 1999 г.

От 2000 г. до настоящия момент е адвокат в Адвокатска колегия Пловдив

Адвокат Стефанова е специализирала в представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Тя е адвокат по над 100 жалби пред Европейския съд. Постановените по част от тези дела решения са довели до значителни промени в българското законодателство, съдебни и административни практики.

Лектор към Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

Управител на Фондация „Правна алтернатива“

Ръководител на десетки правозащитни проекти на Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“

Асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Екимджиев и партньори“

Осъществява процесуално представителство пред националния съд по наказателни, административни и граждански дела.

С опит по дела пред Комитета по правата на човека към ООН.

Автор на юридически анализи и коментари в специализирана юридическа литература относно съответствието на българското законодателство и практики с европейските правозащитни стандарти.