1 IMG_1208КАКВО, ПО КОЛКО, ЗА КОГО

332 000 лв за футбола на ОФК „Несебър” и 100 000 лв за Детско-юношеската школа съм клуба, а останалите средства-256 550 лв са за другите спортни клубове.

Максим МОМЧИЛОВ                                

                                                                                            По докладна записка на председателя на Общински съвет – Несебър Румен Кулев общинските съветници  гласуваха размера на субсидиите на спортните клубове.Те се утвърждават ежегодно с нарочно решение на Общинския съвет, като се има предвид отчетените разходи за предходната година и очакваните разходи за текущата, на база план-сметки, обвързани с предстоящите изяви в спортните първенства. Предложението за утвърждаване пред Общинския съвет е за субсидията за ОФК „ Несебър”   в  размер на 332 000 лв, от които100 000 лв за Детската-юношеска школа на клуба.                                                                                                                                                       На основание чл. 21 ал.23  от ЗМСМА  и  като взе предвид мотивите на Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми комисията, Общинският съвет – Несебър утвърди годишна субсидия за ОФК „Несебър с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници и приеха Решение  № 173.                                                                                                                                                                                      ОФК» Несебър» е в размер на 322 000 /триста двадесет и две хиляди/ лева, от които 100 000 лв./сто хиляди лева/, изплатени авансово, с която приоритетно да се финансира дейността на Детско-юношеската школа към ОФК „Несебър»                                                 Утвърдени са средствата в общ размер на 256 550 /двеста петдесет и шест хиляди и петсотин и петдесет/ лева, съобразно получените точки на спортните клубове по приложения протокол на комисията от 13.03.2020 г., за подпомагане на спортните клубове в Община  Несебър:                                                                                                                      1. Сдружение „Тенис Академия Несебър” – 20 точки / чл.15, ал.1 т.2 – 10 т. и чл.15 ал.1 т.4 – 10 т./  – 7 000 лв.                                                                                                                              2. ФК „Свети Влас” – 12 точки /чл.15, ал.1  т.2 – 10т. и т.4 – 2т./ – 4 200 лв.                                      3. ФК „ Черноморски спортист” гр. Обзор – 52 точки /чл.15, ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 20т. и т.4 – 12т./ – 18 200 лв.                                                                                                              4. Хандбален клуб „Петър Бабев” Несебър – 40 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т.,чл.15 ал.1 т.2 – 10 т., чл.15 ал.1 т.3 – 20 т./ – 14 000 лв.                                                                                        5. ФК „Равда” – 14 точки /чл.15, ал.1 т.2 – 10т.,  т.3 – 4т./ – 4 900 лв.                                                   6. Спортен Клуб „ Бушидо” – 60 точки /  чл.15, ал.1т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т./ – 21 000лв.                                                                                                                                                       7. „ Уиндсърф клуб Обзор” – 3 точки / чл.15, ал.1 т.2 – 3т. /  – 1 050 лв.                                              8. СК по водни спортове „Месембрия” – 30 точки / чл.15, ал.1,т.2 – 10т., т.4 – 20т./ -10 500лв.                                                                                                                                                      9. ОВК „ Несебър – 2000” – 100 точки / чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 – 40т. / – 35 000лв.                                                                                                                                  10. „Фехтовален клуб Несебър” – 10 точки / чл.15, ал.1, т.2 – 10т. / – 3 500 лв.                          11. „Несебър Мото” – 10 точки / чл.15,ал.1, т.1 – 5т., т.2 – 5т. / – 7 000лв.                                    12. Колоездачен клуб Несебър – 80 точки / чл.15,ал.1 т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 40т. и т.4 20 т./ – 28 000 лв.                                                                                                                              13. „Яхт и сърф клуб Несебър 2009” – 20 точки / чл.15,ал.1, т.1 – 5т., т.2 – 5т., т.3 – 10т. / – 7 000 лв.                                                                                                                                                                                           14. Клуб по спортни танци „Несебър” – 40 точки / чл.15,ал.1,т.1 – 10т., т.2 – 10т., т.3 – 14т. и т.4- 6т. / – 14 000 лв.                                                                                                                            15. Мото клуб Обзор – 10т. – /чл.15,ал.1, т.1 – 5т., т.2 – 5т./ – 3 500 лв.                                                           16. СК по подводен риболов Несебър – 30т. – /чл.15,ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т. и т.3 – 10т./ – 10 500 лв.                                                                                                                                            17. „ Несебър Яхт Клуб” – 6 точки / чл.15,ал.1, т.2 – 6т./ – 2 100 лв.                                                     18. СК Баскетбол Несебър – 60т. / чл.15,ал.1, т.1 – 10, т.2 – 10т.,- т.3 – 20т. и т.4 – 20т./ – 21 000 лв.                                                                                                                                                     19. СК по художествена гимнастика – 12т./чл.15,ал.1, т.1 – 5т., т.2 – 2т. и т.3 – 5 т./ – 4 200 лв.                                                                                                                                                     20. СК Киокушинкайкан – Несебър – 14 т. / чл.15,ал.1  т.1 – 4т. и т.2 – 10т. / – 4 900 лв.                                       21. СК Сентоки – Обзор – 14 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 4 т. и  т.2 – 10т./ – 4 900 лв.                                                                        22. СК по бойни спортове Несебър – 10 т. /чл.15, ал.1  т.2 – 5т. и т. 4 – 5 т./ – 3 500 лв.                              23. ФК „Атлетик-2014“ – 24 точки /чл.15, ал.1 т.1- 4т. и т.3 – 20т./ – 8 400 лв.                                             24. Тенис клуб „Егалите“ – 10 точки / чл.15, ал.1, т.2-10т./ – 3 500 лв.                                                        25. Стрелкови клуб Несебър – 20 точки /чл.15, ал.1, т.1 – 10т., т.2 – 10т./ – 7 000 лв.                                                                                 26. Клуб по Лека атлетика „Несебър 1971”– 6 точки /чл.15, ал.1, т.2 – 6т./ – 2 100 лв.                                    27.  „Спортен клуб по баскетбол Свети Влас” – 16 точки / чл.15 ал.1 т.1 – 5 т., чл.15 ал.1 т.2 – 5 т. и чл.15 ал.1 т.3 – 6 т./ – 5 600 лв.                                                                                          Предвид мотивите, изложени в протокола на комисията от 13.03.2020 г., дава съгласие да бъде отпусната допълнителна целева субсидия  в размер на 10 000 лв. на „Спортен клуб по водни спортове Месембрия“ за подпомагане дейността на клуба по водно спасяване, осъществявана на акваторията на община Несебър.                                            Утвърждава резерв  в размер на 271 450 лв./ двеста  седемдесет и една хиляди четиристотин и петдесет лева/ за целево финансово подпомагане на спортни клубове през годината, която сума да бъде използвана приоритетно за финансиране организирането на спортни прояви на национално и международно ниво на територията на община Несебър,  след решение на Общински съвет-Несебър.                                                  На основание чл.60 от АПК, предвид необходимостта за започване на подготовка на спортните клубове за участие в предстоящи състезания, допуска предварително изпълнение на решението.