640-420-medicinskiМедицинският университет в Плевен ще си партнира с гимназия за нова специалност – “Асистент на лекаря по дентална медицина”
Медицинският университет в Плевен и Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване днес подписаха договор за сътрудничество в областта на обучението и научноизследователската дейност, съобщиха от висшето училище.

Поводът за това е новата специалност “Асистент на лекаря по дентална медицина”, разкрита в гимназията. Асистенти на лекаря по дентална медицина ще подготвя и Медицинският университет в Медицинския колеж от академичната 2021/2022 г. за образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър”.

Новата специалност е в професионалното направление “Дентална медицина и зъботехника” и води до придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “Асистент на лекаря по дентална медицина” и имат възможности за реализация в лечебни заведения за първична и специализирана денталномедицинска помощ, амбулатории за първична или специализирана денталномедицинска помощ, дентални или медикодентални центрове.

Ректорът на Медицински университет в Плевен проф. д-р Славчо Томов и директорът на ПГРТО Невена Арабаджиева са положили подписи под споразумение за обмен на преподаватели в обучението по новата специалност, за предоставяне на високотехнологичната база на висшето училище за обучение на гимназисти, за съвместни форуми с участие на студенти, ученици, учители и преподаватели.

Проф. Томов е очертал бъдещи обучения на преподаватели от гимназията във високотехнологичната база на висшето училище – в най-новия и модерен, високотехнологичен център в областта на денталната медицина.