Screenshot (28)Ако по-голяма част от данъчните постъпления остава за местните власти, това ще отвори път за реализация на идеите и политиките, които са най-близо до хората. Така местната власт ще бъде по-дееспособна и независима и ще има истинско състезание между българските градове да създават по-добро качество на живот. България ще бъде успешна, когато и малките общини са силни и финансово независими.

Сега има несъразмерност във финансирането на големите и малките общини в България, а често подкрепата на държавата е в зависимост от партийната принадлежност на кметовете. Необходима е промяна на тази порочна практика.

В района на Плиска и Мадара археологическото богатство е огромно, но България не използва неговия пълен потенциал. А навсякъде по света представянето на националното културно-историческо наследство е важна част от икономиката. Необходим е национален план за популяризиране на археологическите обекти в България.