вестник гайдаНа 15 юни 1863 г. излиза първият брой на вестник Гайда, редактор на който е Петко Рачов Славейков.

Гайда е български сатиричен вестник, издаван в Истанбул. Подзаглавието му е Сатирический вестник за свестявание на българите. Издава се всеки 15 дена. Год. аб. 2 бели меджидиета.

Първият му брой излиза на 15 юни 1863 г., а последният – на 15 април 1867 година. Спрян от турската цензура за периода 24 април 1865 г. – 1 януари 1866 година. След подновяването излиза като филологическо списание, нравствената цел на което ще е със занимателното си съдържание да приучи на прочитание нашите съотечественици.

Първото стихотворение на Христо Ботев – Майце си, е отпечатано в този вестник.
В анкета, организирана от СБЖ сред журналисти от българските национални медии, проведена през 2003 г. и посветена на 140-годишнината на вестника, Гайда е посочен на първо място в отговора на въпроса Кои са 15-те най-значителни български хумористично-сатирични вестници и списания през периода 1863-2003 г.?