1-1Както вече загатнах в предишната статия, ние сме по средата на значителна трансформация по отношение на начина, по който произвеждаме продукти и то именно благодарение на цифровизацията на производството. Този преход е толкова убедителен, че се нарича Industry 4.0, и представлява четвъртата индустриална революция, която се случва в производството.

От първата  революция (механизация чрез мощности работещи на водна пара),  през масовото производство и поточни линии, използващи електричество през втората, четвъртата индустриална революция ще продължи това, което вече е започнало в третата – включването на компютрите в автоматизацията и ще я подобри с интелигентни и автономни системи, които използват данни и машинно обучение (Machine Learning), на което ще обърнем внимание в отделна статия.

Сега и в бъдещето, когато ще се разгръща Industry 4.0, компютрите свързани помежду си ще общуват за да вземат решения  без човешко участие. Комбинация от кибер-физически системи, Интернет на нещата (IoT) и Интернет на системите (The Internet of systems) правят Industry 4.0 възможна, а интелигентното производство – реалност. В резултат на подкрепата на интелигентните машини, които ще продължават да стават още по-интелигентни, тъй като получават достъп до повече данни, нашите производства ще станат по-ефективни и по-продуктивни, като ще оптимизират до максимум ресурсите. В крайна сметка мрежата от тези машини, които са цифрово свързани помежду си и създават и споделят информация са истинската основа и сила на Industry 4.0.

Макар, че някои компании все още отричат дигиталната трансформация на бизнеса, вече не е въпрос “Дали?”, а “Кога?” И колкото по-скоро, толкова по-добре. Ето някои препоръки в тази посока:

  • Идентифицирайте възможностите:

Свързаните машини произвеждат и събират огромен обем от данни, които съдържат  информация  за процеса/ите, производителността и други. Автоматизираното анализиране на тези данни води до създаване на модели и прогнози, които са невъзможни за създаване физически от човек в разумни срокове. Industry 4.0 предлага възможност за производителите да оптимизират своите операции бързо и ефективно и предварително да знаят от какво се нуждаят за тях.

  • Оптимизирайте логистиката и веригите за доставка (Supply chains):

Свързаната верига за доставки може да се настройва и приспособява (актуализира) при получаването на всяка нова информация. Например, ако има забавяне във времето на дадена пратка с материали, интелигентата система може проактивно да се приспособи към този факт и да промени производствените приоритети.

  • Роботи:

В наши дни роботиката е много по-достъпна  за организации от всякакъв размер. От сортирането на продукти в склад до подготовката им за доставка, роботите могат бързо, безопасно и ефективно да участват в производството. Роботите, които се използват в складове за преместване на стоки, например, значително намаляват разходите и позволяват по-добро използване на складовите пространства.

  • 3D печат:

Тази технология се усъвършенства значително през последното десетилетие и се разви от производство на прототипи до реално производство на резервни части и технологични детайли и компоненти в най-различни сфери.

  • Интернет на нещата и цифровите облаци:

Основен компонент на Industry 4.0 е Интернет на нещата, което е всъщност мрежата от свързани устройства, които споделят ресурси и облачна среда за съхранение на данни, които по този начин дават възможности  на по-малките бизнеси да имат достъп до технологии, които не биха успели да развият сами.

Industry 4.0 все още се развива и ние може би не виждаме пълната картина. Но ако погледнем само 30 години назад от днес, ще осъзнаем потенциала на Industry 4.0. и следва да адаптираме компаниите си към новите възможности и реалности, включително и да започнем да наемаме нови служители с подходящите умения.

IS

Иво Стойков, ИТ Директор, Автор на собствена рубрика. Експерт с 18 години опит, като ръководител на ИТ и бизнес проекти, ръководител на екипи по софтуерна поддръжка, бизнес консултант и аналитик, системен интегратор и архитект, мениджър „Човешки ресурси“, експерт по управление на търгове и тръжна документация в сферата на ИТ поръчките. Експерт по информационна сигурност, дигитална трансформация на бизнеса и GDPR.

e-mail: ivo@luboslovie.bg