дигитални медии

Дигиталната трансформация е културна, организационна и оперативна промяна във всяка една организация, индустрия или промишлена екосистема чрез поетапно и интелигентно интегриране на цифрови технологии, процеси и компетенции на всички нива и във всички функции.

Въпреки, че, се свързва предимно с бизнеса, на практика, тя засяга и други организации като правителства, организации от публичния сектор и такива, които участват в справянето с обществените предизвикателства като глобалното замърсяване и затопляне, грижа за населението чрез използване на една или повече от тези съществуващи и нововъзникващи технологии.

Дигиталната трансформация използва технологиите за създаване на стойност за всички заинтересовани страни (макар, че е ориентирана основно към клиентите). Използването на последните технологии дават възможности за бързо адаптиране на бизнеса към динамиката на постоянно променящите се обстоятелства и изискавания.

Дигиталната трансформация съвсем не се отнася само до технологиите. Тя е насочена към хората, тяхната оптимизация и способност за бързо адаптиране. Развитието на тези нови компетенции се върти около способността да бъдем по-гъвкави, по-ориентирани към хората и обществото, по-иновативни, по-ориентирани към клиента, по-рационални и като краен резултат – по-ефективни.

Във следващите статии ще разгледаме в детайли всички елементи на дигиталната трансфорамация и начините по които и Вие може да промените към добро организацията си и да постигнете така желаната и трудно постижима клиентска удовлетвореност.

IS

Иво Стойков, ИТ Директор, Автор на собствена рубрика. Експерт с 18 години опит, като ръководител на ИТ и бизнес проекти, ръководител на екипи по софтуерна поддръжка, бизнес консултант и аналитик, системен интегратор и архитект, мениджър „Човешки ресурси“, експерт по управление на търгове и тръжна документация в сферата на ИТ поръчките. Експерт по информационна сигурност, дигитална трансформация на бизнеса и GDPR.

e-mail: ivo@luboslovie.bg