СМИСЪЛЪТ НА УСИЛИЯТА НА ДЪРЖАВАТА ДНЕС Е ДА СЕ ПОМОГНЕ НА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО ОТ ТЕЗИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА, А НЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИБЛИЖЕНИ ДО ВЛАСТТА

александър маринов

ИЗКАЗВАНЕ НА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТРАТЕС) НА КРЪГЛАТА МАСА „СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА КРИЗАТА COVID-19. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОПИТ И БЪЛГАРИЯ“ – 15.05.2020 Г.

Замисълът на днешната дискусия е да бъде очертана една възможно по-пълна, по-точна и най-вече – безпристрастна – картина на днешното социално-икономическо положение в обществото и различните сектори на обществения живот в резултат на COVID-19 и медицинските мерки за неговото овладяване. Без такава обективна картина не е възможно нито да се оцени как сме се справили дотук, нито какво да правим оттук нататък. А трудното тепърва предстои.
Такива дискусии по време на сериозна криза са по необходимост критични. Разбира се, обосновано критични. Не за да се омаловажат положените усилия, а за да се видят пропуските и грешките и да се отстранят навреме, преди да са довели до по-тежки щети за обществото, икономиката и най-вече – за реалните хора.
За да стигнем до верните изводи обаче ни е нужна качествена, пълна и точна информация от различни, допълващи се източници. Сред тях безспорно най-важна и отговорна е ролята на публичната информация, създавана и разпространявана от институциите, от органите на държавната власт и техните администрации. Днес повече от всякога е валидно посланието на известната книга на американския политолог Аарон Уилдавски „Да говориш истината на властта“ – че трябва да се говори истината на властта и че властта трябва да говори истината на своя суверен – народа.
Необходимостта от пълна и точна информация е безусловна – не само за тези, които вземат решения, но и за обществото, за да могат хората да планират адекватно своето поведение. За съжаление, в това отношение има доста проблеми. Липсва или се представя едностранчиво ключова информация за развитието на кризисните процеси. Например, вчера (14.05.2020 г.) А