iright_33a8БНТ

Проблемът в социално-икономическите мерки е в три неща. Първо, че те са крайно закъснели. Второ, че са с много тесен обхват и трето, че съдържат изключително нисък безвъзмезден компонент. И трите показатели са ключови. Това каза в студиото на “Панорама” председателят на Стратегическия съвет към президента проф. Александър Маринов.

Според Българската стопанска камера само 4% от фирмите, които членуват в нея ползват мярката 60/40, която е единствената реалнодействаща мярка, каза проф. Маринов.

Проф. Александър Маринов – председател на Стратегическия съвет към президента: Въпреки някои по-раздути числа, реално по тази мярка са платени около 19 млн. лв. към момента при таван на ресурса с потенциал 1,5 млрд.

По думите му друго проучване показва, че по-малко от половин процент от пълнолетното население в България е имало достъп до някаква мярка на подкрепа.

Проф. Маринов каза, че от Агенцията по заетостта няма официално изнесени данни за нивата на безработицата.

Проф. Александър Маринов – председател на Стратегическия съвет към президента: Последните са изнесени на 16-ти април. Министър Сачева изнася различни данни, понякога си противоречи.

Агенцията по заетостта за периода на извънредното положение около 29 000 души са намерили работа, каква е пречката по същия начин да се каже колко души са загубили работата си по същия начин, каза Маринов.

По думите няма и данни за един родител, който да е получил помощ от 375 лв. Единственото, което знаем, е 260 заявления към 26 април, каза Маринов.