jotevaИдеята за финансиране с процент от БВП е била отхвърлена още в първите разговори, каза Жотева

Във фокуса на вниманието е нов Закон за радиото и телевизията. Пред БНТ новият председател на Съвета за електронни медии Бетина Жотева обясни, че това е безпрецедентен случай за писане на закони с три работни групи, една – в БНТ е домакин Емил Кошлуков и две в Министерство на културата.

„Непрекъснато се сблъскваме с Министерство на финансите. Презумпцията за независимост на обществените медии и на обществения регулатор дотолкова, доколкото се опира до финанси, няма да се получи и с този закон.“, каза още Бетина Жотева.

Идеята за финансиране с процент от БВП е била отхвърлена още в първите разговори, каза Жотева.

„В крайна сметка има един слон в стаята и никой не говори за него и слонът в стаята за БНТ са 30-те милиона, които ви трябват, за да бъдат дадени за цифровото разпространение. 22 милиона дължите за разпространение и сега до края на тая година ще станат 40 за други неща. И това никой не го обсъжда, как БНТ може да го навакса с това, което предстои да получи като финанси.“, заяви Жотева.

Според нея няма как да се случи от 1 юни БНТ да не се излъчва ефирно. Поискани са в спешен порядък и им е било отговорено от генералния директор Емил Кошлуков, че от преговори с БТК е станало ясно, че мениджмънтът не се променя, само собствеността.

„Има напредък в преговорите дотолкова, доколкото БНТ да не слиза от мултиплекса. Доколкото разбирам, ще има някаква отстъпка все пак.“. завърши новият председател на СЕМ.