20200506_233128С прискърбие научихме, че днес е починал известният езиковед и преподавател доц. д-р Борислав Л. Георгиев. Български езиковед, семиотик, езиков антрополог и публицист, преподавател по съвременен български език в Нов български университет, където чете лекции по функционална грамотност и комуникативна граматика на българския език, езикова антропология, езикова прагматика, социолингвистика и семиотика на писмения текст.

Изказване съболезнования на семейството, приятелите, колегите и студентите му, между които е и голяма част от редакционната ни колегия.

Поклон!