FB_IMG_1588496737203Приятели полицията може да изтрива вашите данни от телефона ако ви го вземе, преди де сте постнали видео или снимки, така че публикувайте в интернет бързо и веднага. Обръщам внимание на широката общественост. Аз професор Борис Сергинов съм потърпевщ и ми изтриха видеата от телефона след като ми беше отнет насилствено.ТОВА Е ОПИТ ДА БЪДЕМ ТЕРОРИЗИРАНИ и ЗАРОБЕНИ…Думите на полицаите (около 7 на брой) бяха „какво ми се правиш на РЕПОРТИЕР“ това е реплика с която НЕ съм съгласен най-малкото, освен това смятам че полицията си позволява да пипа мои лични вещи без правозащитна заповед. Това е опит да бъдем направени на дигитални роби и био маса, моля сигнализирайте и помогнете.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219453459440738&id=1640535555